Fysio-advies

Frank Mulder 29 dec , 2018

 

Fysio-advies is een bedrijf om groepen mensen te scholen in houding en bewegen. Op het bedrijf of instelling wordt het personeel getraind om verantwoord om te gaan met houding, bewegenen belasten, vooral ook in de eigen werksituatie.

Veel mensen hebben rugklachten. Vaak weet men nauwelijks hoe dit komt. Hoe te bukken weet men vaak wel.

Goed de rug recht houden, sterke buikspieren en goed door de  knieën gaan”. De praktijk laat zien dat dit niet werkt. Daarbij geeft “het goed door de knieën gaan” regelmatig schouder- en knieklachten. Zeker op het werk (tillen, werkhouding etc.)  komen rug- nek- en schouderklachten veel voor.

De onderstaande principes zijn veelal niet bekend. Veelal is er wel het een en ander gedaan.

Belangrijk is natuurlijk het rendement, doet men het ook op de juiste manier. Training en goede uitleg zijn dan essentieel.

In de meeste gevallen is b.v. de oorzaak van de rugklachten (spit, ischias of hernia) een te veelvuldige belasting van de onderrug in een bolle houding. Op de langere termijn is dit funest.

Wij proberen vooral de relatie tussen  WETEN, VOELEN en DOEN duidelijk te maken. Men weet vaak te kort, men voelt en doet van alles.

Duidelijk is dat bij klachten van het houdings- en bewegingsapparaat de oorzaak meestal ligt in de houding en het bewegen. De oplossing ligt dan ook bij de houding en het bewegen.

De werksituatie geeft ook vaak rugklachten.

Personeel zal eerst goed met zichzelf om moeten gaan (werkhouding, bukken, staan etc.) om pas daarna goed om te leren gaan met attributen (gereedschap, tillen etc.).

Mensen die in de verzorging werken moeten dan ook nog leren omgaan met de bewoners/patiënten

Om een blijvend resultaat te behalen moet dit vaak geoefend en herhaald worden.

Ook op het kantoor komen veelvuldig klachten voor die te maken hebben met de (werk)houding. (RSI, tenniselleboog, schouder, nek en armklachten)

U kunt mij benaderen om het personeel te laten scholen. In groepen worden de mensen dan nagenoeg individueel geschoold.

Frank Mulder