Klachtenregeling

Frank Mulder 27 nov , 2015
  • Wij horen graag wanneer u aan- of opmerkingen heeft over onze praktijkvoering.
  • Als er problemen zijn zullen we er alles aan doen om er samen uit te komen.
  • Mochten we er niet samen uitkomen dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling en het tuchtrecht van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) waaronder een ieder die werkzaam is in onze organisatie valt. Hoe u dan kunt handelen, is te lezen in de klachtenfolder van het KNGF. Deze vindt u in de wachtkamer.