Manuele Therapie

Frank Mulder 27 nov , 2015

 

Wat is Manuele therapie?

 Manuele therapie richt zich op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Dit doet zij met behulp van specifiek manueeltherapeutische onderzoeks- en behandeltechnieken.

Onderzoek

 Na de anamnese volgen palpatie, metingen en specifieke onderzoekstechnieken, zoals rol/glij- en tractie/translatietechnieken, of analyse van voorkeurspatronen in het bewegen. Die geven nauwkeurige informatie over het bewegingsverloop en functiestoornissen van gewrichten. Het lokale onderzoek wordt gerelateerd aan het bewegen in de volledige bewegingsketen en/of aan de totale bewegingsfunctie van de patiënt. Op grond van de onderzoeksgegevens wordt er een manueeltherapeutische diagnose geformuleerd.

De manueeltherapeut zal tijdens het eerste consult besluiten of behandeling zinvol is, dan wel aanvullend medisch onderzoek wenselijk is, of dat er een contra-indicatie voor manuele therapie is.

Therapie

 Doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en pijn als het verbeteren van vaardigheden in ADL, werk en sport.
Tijdens de manueeltherapeutische behandeling wordt gebruik gemaakt van specifiek mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken. Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek in de beperkte bewegingsrichting. Een manipulatie is een mobilisatie uitgevoerd met gedoseerde snelheid. Het gewricht geeft dan plotseling even mee en er wordt meestal een knappend geluid gehoord. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden dit over het algemeen niet pijnlijk. De effecten van manuele therapie zijn veelal direct merkbaar voor de patiënt; duidelijke verbetering van de mobiliteit en afname van de pijn, waarmee voorwaarden geschapen worden voor verder optimaal herstel.
Goede instructie, begeleiding en het geven van inzicht aan de patiënt in verantwoord bewegingsgedrag is onderdeel van het behandelprogramma. Aan het eind van de behandelserie, of tussentijds, rapporteert de manueeltherapeut aan de verwijzer.

 

Informatie voor patiënten

Wat is een manueel therapeut?


Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vijf jaar. Er bestaan vijf erkende opleidingen tot manueel therapeut, waardoor er verschillen zijn in visie en behandelwijzen:

 • Stichting Opleiding Manuele Therapie.
 • Stichting Maitland Concept.
 • Opleiding Orthopedische Manuele Therapie.
 • Stichting School voor Manuele Therapie Utrecht.
 • Gediplomeerde Gespecialiseerde Studie in de Manuele Therapie Vrije Universiteit Brussel (GSS.)

Manuele therapie volgens de Stichting Opleiding Manuele Therapie, de Stichting Maitland Concept en de Opleiding Orthopedische Manuele Therapie.

Voor deze drie opleidingen is manuele therapie een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten van de rug, de nek, de armen en de benen.
In een eerste gesprek zal de manueel therapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen.
Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueel therapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt teruggaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueel therapeut.
De behandeling die volgt zal tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie.
Tijdens de behandeling maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueel therapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met manipulaties ( volksmond ‘kraken’).
Manuele Therapie volgens Stichting School voor Manuele Therapie Utrecht.

Uitgangspunt voor deze methode is dat ieder mens een eigen bewegingsvoorkeur heeft en op een eigen manier beweegt. Wanneer iemand door een ongeval, ongewone arbeid of psychische factoren niet meer in staat is op zijn eigen manier te bewegen, kunnen klachten ontstaan. Deze klachten uiten zich niet altijd op de plaats van de oorzaak. Voorafgaand aan de behandeling zal de manueel therapeut 26 metingen aan het lichaam doen. Deze metingen geven aan hoe de manueel therapeut de gewrichten het beste kan bewegen. Tijdens de behandeling worden in principe alle gewrichten behandeld. Door het bewegen in de gewrichten wordt getracht de gewrichten en het lichaam weer optimaal te laten functioneren. Deze bewegingen worden uitgevoerd op subtiele wijze over het hele lichaam. Er wordt bewust geen gebruik gemaakt van manipulaties.

Wanneer manuele therapie?

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Enkele voorbeelden:

 • hoofd- en nekpijn met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen;
 • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn;
 • lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;
 • bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek;
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.

 

Verwijzing en vergoeding.

U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of manuele therapie in uw geval gewenst is. In dat geval kunt u alleen met een gerichte verwijzing door een manueel therapeut worden onderzocht en behandeld.
De tarieven zijn wettelijk geregeld. Bij de meeste ziektekostenverzekeraars zal een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde manueel therapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringspakket zijn opgenomen.

 

Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking.

De erkende manueel therapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een lidvereniging van het KNGF.
De vereniging telt momenteel circa 2000 leden. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op internet.
In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft de NVMT in samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) een Patiëntenadviesraad ingesteld, die in algemene zin de belangen behartigt van de patiënten van de manueel therapeut.
De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de relevante website: www.nvmt.nl
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie

Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel: 033-4672900
fax:033-4672999